Bursen

Set de tsiis en bûter yn 'e beker. Litte in skoft op 'e keamertemperatuer stean. Ingrediïnten: Ynstruksjes

Set de tsiis en bûter yn 'e beker. Litte in skoft op 'e keamertemperatuer stean. Finke de knobel en smyt it mei sâlt. Foegje it knokselmjitting ta oan de tsiis. Meitsje de tsiis en bûter oant glêd. Foegje de greens en mingje. Seizoenen om smaak en koelje foar tsjinjen.

Servyen: 3-5